Skip Header
Wpływaj na kształt swojej przyszłości.
ZACZNIJ JUŻ DZIŚ.

Wpływaj na kształt swojej przyszłości.
ZACZNIJ JUŻ DZIŚ.

Skrócona i przetłumaczona na język polski wersja strony 2020census.gov. Kliknij tutaj, by wrócić do pełnej wersji strony w językach angielskim i hiszpańskim.

Spis Ludności 2020 | Urząd Spisu Ludności USA

#008556
UDOSTĘPNIJ:

Co to jest Spis Ludności?

Spis Ludności 2020 polega na policzeniu każdej osoby dorosłej, niemowlęcia i dziecka mieszkających w Stanach Zjednoczonych. Liczenie odbywa się raz na dziesięć lat, a przeprowadza je Urząd Spisu Ludności USA, który jest agencją rządową.

An overhead look at a suburban community.
#9B2743

Jak wziąć udział w Spisie Ludności 2020

Jedna osoba z każdego domu wypełnia kwestionariusz spisu ludności online, telefonicznie lub wysyła go pocztą. Liczymy każdą osobę mieszkającą pod danym adresem – w tym noworodki, dzieci, znajomych lub członków rodziny, którzy przebywają tam i śpią przez większość czasu.

Jeśli ktoś bez stałego miejsca zamieszkania zatrzymuje się w Twoim domu w dniu 1 kwietnia 2020 roku, należy policzyć także tę osobę.

Potrzebujesz pomocy?

W razie pytań o to, jak wziąć udział w Spisie Ludności 2020 służymy pomocą. Skorzystaj z poniższego przewodnika wideo, z którego dowiesz się, jak udzielić odpowiedzi w Spisie Ludności 2020online, lub z przewodnika drukowanego, który pomoże Ci wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej.

Twój przewodnik po Spisie Ludności 2020

Zapoznaj się z instrukcjami, jak wypełnić kwestionariusz w wersji papierowej.

Download PDF

#007E8F

Dlaczego to takie ważne?

Dane uzyskane w Spisie Ludności mają bardzo ważny wpływ na decyzje dotyczące wielu aspektów życia każdego z nas. Ustawodawcy, właściciele firm, nauczyciele i wiele innych osób korzysta z tych danych każdego dnia, aby świadczyć usługi, tworzyć produkty i zapewniać wsparcie Twojej społeczności.

Component ID: #ti1728839274

W oparciu o dane spisowe miliardy dolarów funduszy federalnych przeznacza się corocznie na szpitale, straż pożarną, szkoły, drogi i inne ważne cele.

Component ID: #ti1680842988

Wyniki Spisu Ludności służą do ustalenia liczby przysługujących każdemu stanowi przedstawicieli w Kongresie oraz wyznaczania granic okręgów wyborczych.

Component ID: #ti1681651153

Spis Ludności jest także wymagany przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych: zgodnie z wymogiem zawartym w Artykule 1 § 2 liczenie populacji w Stanach Zjednoczonych należy przeprowadzać raz na 10 lat. Pierwsze takie liczenie miało miejsce w 1790 roku.

#205493

Prywatność i ochrona danych

Udzielone przez Ciebie odpowiedzi służą wyłącznie do utworzenia danych statystycznych.

Woman smiling and using her phone while holding her baby.

Zgodnie z prawem Urząd Spisu Ludności zobowiązany jest do ochrony udzielonych przez Ciebie odpowiedzi oraz zachowania ich w ścisłej poufności. Co więcej, każdy pracownik urzędu zobowiązuje się pod przysięgą do bezterminowej ochrony Twoich danych osobowych.

Zgodnie z Tytułem 13 Kodeksu Stanów Zjednoczonych Urząd Spisu Ludności nie może udostępniać żadnych umożliwiających identyfikację informacji o Tobie, Twoim domu lub firmie – nawet organom ścigania. Dane osobowe są chronione prawem, a udzielone odpowiedzi nie mogą być w żaden sposób wykorzystane przeciwko respondentom przez jakąkolwiek agencję rządową czy sąd.

#008556

Ankieterzy spisu w Twojej okolicy

W ciągu następnego roku w Twojej okolicy pojawią się ankieterzy spisu.

Close-up of a census taker's hand holding a mobile phone.
Component ID: #ti143686924

Ich obecność jest naturalnym elementem Spisu Ludności 2020. Ankieterzy spisu będą pełnić różne funkcje:

  • Sprawdzanie adresów w ramach przygotowań do spisu ludności.
  • Odwiedzanie domów w ramach spisu ludności lub w celu wypełnienia innej ankiety Urzędu Spisu Ludności.
  • Rozdawanie materiałów informacyjnych na temat spisu ludności.
  • Prowadzenie kontroli praczwiązanych ze spisem ludności.

W maju 2020 roku ankieterzy spisu zaczną odwiedzać domy, których mieszkańcy nie wzięli jeszcze udziału w Spisie Ludności 2020, aby zadbać, by policzeni zostali wszyscy.

#9B2743

Jak możesz nam pomóc

Uzyskanie pełnych i dokładnych wyników liczenia w roku 2020 wymaga wsparcia ze strony wszystkich. Istnieje wiele sposobów, w jakie osoby prywatne, firmy, organizacje społeczne i inne podmioty mogą służyć nam pomocą.

Component ID: #ti1870706495
Component ID: #ti4560485

Informuj o Spisie

Możesz nam pomóc, przekazując aktualności i informacje z Urzędu Spisu Ludności przyjaciołom, rodzinie czy użytkownikom Facebooka, Twittera i Instagramu.

Component ID: #ti70649496
Component ID: #ti462219580
Component ID: #ti957488841

Zostań naszym partnerem

Setki korporacji, organizacji non-profit, polityków i osób prywatnych angażuje się w rozpowszechnianie informacji dotyczących Spisu Ludności 2020 oraz wyjaśnianie, dlaczego należy wziąć w nim udział.

Component ID: #ti417731180
Component ID: #ti1085174272
Component ID: #ti173782374

Pracuj z nami

Rekrutujemy tysiące osób w całym kraju do pomocy przy Spisie Ludności 2020. Pomagając członkom swojej społeczności, masz możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy.

X
  Is this page helpful?
Thumbs Up Image Yes    Thumbs Down Image No
X
Comments or suggestions?
No, thanks
255 characters remaining
X
Thank you for your feedback.
Comments or suggestions?